Svētdiena, 23. jūnijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 29. Par vārdu Rīga administratīvi teritoriālās vienības nosaukumā

16.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 29.

Pieņemts 16.03.2004.; prot. Nr. 3/1045. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: Centrālās statistikas pārvaldes vēstule.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), atbildē uz Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli paužot atbalstu šīs pārvaldes ierosinājumam atteikties no līdzšinējās prakses vārdu «Rīga» attiecināt uz administratīvi teritoriālo vienību, kas Latvijas teritorijas piecdaļīgajā dalījumā aptver Rīgu, Jūrmalu un plašāku teritoriju ap šīm pilsētām (tā saucamo «Rīgas reģionu», pārsniedzot Rīgas rajona robežas), atzīst, ka jaunajā nosaukumā tomēr būtu vēlams saglabāt «Rīgas» vārdu, tāpēc ieteic šo teritoriju saukt par Lielrīgu, nevis par «Viduslatviju» (kā ierosināts Centrālās statistikas pārvaldes vēstulē).

 

Pamatojums

No vienas puses, nosaukums «Viduslatvija» atbilst attiecīgo nosaukumu modelim un labi iekļaujas sistēmā. Taču, no otras puses, vietu nosaukumos teritorijas pie jūras ģeogrāfiski netiek raksturotas kā «vidus» teritorijas (izmantota vietvārdu speciālista Dr. habil. philol. Ojāra Buša konsultācija).

Bez tam LZA TK uzskata, ka būtu vēlams Latvijas teritoriālā dalījuma vienības sistematizēt un saskaņot starpinstitucionālā līmenī.

P.S. LZA TK ir saņēmusi Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļas informāciju, ka priekšlikums izmantot nosaukumu Lielrīga ir pieņemts.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)