Sestdiena, 30. septembris   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI

Lēmums Nr. 44. Par terminoloģiju dzīvnieku labturības jomā: dzīvnieku identificēšana vai apzīmēšana

15.02.2005

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 44.

Pieņemts 15.02.2005.: prot. Nr. 1/1056.

Lēmuma pamats: «Aivara Borovkova juridiskā biroja» vēstule.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) apstiprina, ka dzīvnieku identificēšana ir ‘viena un tā paša dzīvnieka atpazīšana pēc noteiktām pazīmēm’. Šīs pazīmes var pastiprināt, pievienojot dzīvniekam krotāliju, gredzenu (piem., putniem), mikroshēmu (zem ādas), degzīmi (agrāk) u. tml. Mikroshēmas ievietošana zem ādas ir viens no konkrētā dzīvnieka iezīmēšanas (nevis «apzīmēšanas») veidiem.

 

Komentārs. LZA TK lēmums Nr. 43 balstīts uz vārdu identificēšana (no identificēt), iezīmēšana (no iezīmēt), apzīmēšana (no apzīmēt) nozīmēm, kas atspoguļotas viensējuma un daudzsējumu skaidrojošajās vārdnīcās.

 

Piebilde. Atbildē uz konsultācijas papildjautājumu, vai LR Ministru kabineta noteikumu projekta nosaukums «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» nav jāpapildina ar vārdu identifikācija, sniegta noraidoša atbilde, jo pazīmju pierakstīšana vai to pastiprināšana, pievienojot individuālo pazīmju pastiprinātājus, ir dzīvnieku reģistrācijas pavadprocesi, turklāt nosaukumus vēlams veidot pēc iespējas īsākus.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele


 Populārākie raksti
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)