Sestdiena, 13. jūlijs   Šī ir funkcionējoša termini.lza.lv versija. Apmeklējiet arī Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm

 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Lūdzu, ierakstiet meklējamo terminu!

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu sakopojums, kuram pievienoti arī citi terminu krājumi. Tajā ievietoti 1 288 245 termini 6 valodās no šādām terminu kolekcijām:
 1. Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. — R., 1922
 2. Metalu tehnoloģija un mašīnu elementi. LZA TK terminoloģija 1. — R., 1958
 3. Fizika, matemātika, astronomija. LZA TK terminoloģija 2. — R., 1959
 4. Augu aizsardzība. LZA TK terminoloģija 3. — R., LPSR ZA izdevniecība, 1960
 5. Valodniecības terminu vārdnīca. LZA TK terminoloģija 4. — R., LVI, 1963
 6. Fizikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 5 — R., LVI, 1964
 7. Radioelektronikas, elektrosakaru, automātikas un skaitļošanas tehnikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 6 — R., Liesma, 1968
 8. Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 7 — R., Liesma, 1969 (red. 2006)
 9. Agronomijas terminu vārdnīca. Terminoloģija 9. — R., Zinātne, 1973.
 10. Lauksaimniecības tehnikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 10 — R., Zinātne, 1974
 11. Hidrometeoroloģijas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 12 — R., Zinātne, 1976
 12. Pedagoģijas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 13 — R., Liesma, 1978
 13. Tekstilrūpniecības terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 15 — R., Zinātne, 1989
 14. Tehnika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 15. Matemātika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 16. Fizika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1978
 17. Ķīmija. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 18. Medicīna. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 19. Lauksaimniecība. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 20. Astronomija un ģeodēzija. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
 21. Valodniecība. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1978
 22. Radiotehnikas, skaitļošanas tehnikas un elektrosakaru termini. LZA TK 52. biļetens. — R., 1983
 23. Autotehnikas termini. LZA TK 58. biļetens — R., 1990
 24. Latvijas putnu nosaukumi. LZA TK 60. biļetens. — R., Zinātne, 1991
 25. Medicīnas termini. LZA TK 62. biļetens — R., 1991
 26. Kristalogrāfijas un mineraloģijas termini. LZA TK 63. biļetens — R., Zinātne, 1993
 27. Bibliotēku fondi un katalogi. Terminoloģiska vārdnīca — R., LNB, 1993
 28. J. Graudonis. Arheoloģijas terminu vārdnīca. — R., Zinātne, 1994
 29. Krievu-latviešu celtniecības terminu vārdnīca — R., 1998
 30. Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca — R., SWH, 1995
 31. Personālie datori. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca — R., Dati, 1998
 32. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995
 33. Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca — R., Jumava, 1997
 34. Latviešu-krievu un krievu-latviešu ģeoloģisko terminu vārdnīca — R., LU, 1995
 35. Krievu-latviešu keramikas tehnoloģijas terminu vārdnīca — R., RTU, 1993
 36. Konsultants. Palīglīdzeklis valodas praksē. 8. laidiens. Dabas aizsardzības termini — 1989
 37. Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.
 38. Muzeoloģijas terminu vārdnīca — R., Latvijas Muzeju asociācija, 1997
 39. Latviešu-angļu-vācu-krievu poligrāfijas un izdevējdarba terminu vārdnīca — R., LITTA, 1995
 40. Krievu-latviešu stikla tehnoloģijas terminu vārdnīca — R., RTU, 1993
 41. Valsts kontroles izstrādāti termini
 42. Informātika. Īsa krievu-latviešu-angļu ražošanas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zvaigzne, 1989
 43. LZA TK kartotēka
 44. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca
 45. Eiropas Savienības terminu vārdnīca. — R., UNDP, 2004
 46. Mašīnbūves terminu vārdnīca. — R., Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 2004
 47. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca. — R., Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 1997
 48. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000
 49. Vieglatlētikas vārdnīca
 50. Vingrošanas vārdnīca
 51. Sporta spēļu vārdnīca
 52. Angļu-latviešu nodokļu terminu vārdnīca. — R., RTU, 2006
 53. Latviešu-angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca — 2006
 54. Eiropas Savienības dokumentos lietojamie termini (LZA TK prot. Nr. 1019, 19.02.2001)
 55. Eiropas Savienības dokumentos un EUROVOC tēzaurā lietojamie termini (LZA TK prot. Nr. 5/1037, 13.05.2003)
 56. Eiropas Savienības tiesību aktos lietojamie juridiskie termini (LZA TK prot. Nr. 7/1048, 31.08.2004)
 57. Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādātie termini (LZA TK prot. Nr. 5/1060, 30.08.2005)
 58. Mauragu un pamauragu ģinšu taksonu nosaukumi (11.03.2003)
 59. Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie termini un definīcijas (2004)
 60. Standartizācijas termini (LZA TK prot. Nr. 5/1060, 30.08.2005)
 61. LZA TK Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas apakškomisijas terminu datubāze
 62. Spēkratu teorijas termini (2006)
 63. Mežzinātnes termini un to definīcijas (2007)
 64. B. Rolovs. Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 1989
 65. FCI suņu šķirņu nomenklatūra
 66. Juridisko terminu vārdnīca. LZA TK terminoloģija 8. — R., Liesma, 1970
 67. Eksperimentu plānošanas termini. LZA TK 55. biļetens. — R., 1985.
 68. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007
 69. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2008
 70. Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981
 71. LZA TK lēmumi un protokoli 2007—2009
 72. LZA TK ITTEA lēmumi un protokoli 2005—2021
 73. Darbinieku finansiālās līdzdalības termini un to skaidrojumi (LZA TK lēm. Nr. 65, 13.11.2007)
 74. Microsoft Terminology. Entries from the Microsoft Language Portal.
 75. Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji), 2013
 76. I. Liepa. Īsa biometrijas terminu vārdnīca. — R., Zvaigzne, 1974
 77. EuroVoc tēzaurs v4.12 (2020. gada decembris)
 78. Eiropas Savienības institūciju terminoloģijas datubāze IATE